Valberedningen

Lena Willner, Havsbadsvägen 16, lenawillner@telia.com, 070-3453991

Marie Mörndal, Invaldsnäsvägen 4, mari@morndal.se, 073-6468572

Bo Björklund, Norrängsvägen 11, bosse_bjorklund@live.se, 070-8545804