Om MHS

Muskö havsbads samfällighet bildades 1953 för att vårda områdets gemensamma tillgångar. Där ingår vägar, bryggor, brunnar och allmänningar. Alla fastighetsägare är medlemmar i MHS och betalar varje år en avgift för skötseln av tillgångarna. I samfälligheten ingår 91 fastigheter.

Medlemmarna i MHS tillhör även i Valinge vägsamfällighet (den första delen av vägen från Ludvigsbergs herrgård fram till brevlådorna där Havsbadsvägen börjar).

Kallelse till årsmöten för MHS och Valinge vägsamfällighet, som sker på samma dag, sänds ut gemensamt med handlingar. Datum för årsstämma finns under kalender.

 

Brudhäll 2

 

Annons