Styrelsen

Ordförande: Kickan (Berit) Hanson Landberg, Furuskatvägen 14, kickan.hanson@gmail.com, 070-5669581

Kassör: Henrik Langels, Havsbadsvägen 11, henrik@langels.se, 072-5447205

Biträdande Kassör: Jan Langels, Havsbadsvägen 11, jan@langels.se, 070-7443401

Sekreterare: Per Petersson, Havsbadsvägen 7, pp@partdevelopment.com, 076-8798904

Kommunikation: Sture Söderlund, Stadeviksvägen 4, sekreterare.mhs@gmail.com eller soderlundarna@hotmail.com, 0730-711007

Ledamot: Jan Björklund, Havsbadsvägen 32, jan@janbjorklund.se, 08-50045097, 070-5496329

Ledamot: Arne Jonsson, Norrängsvägen 17, arnejonsson@ymail.com, 070-6785344

Suppleant: Mats Hellberg, Havsbadsvägen 60, mats.hellberg@ncc.se, 070-5892259

Suppleant: Klas Langels, Havsbadsvägen 13, klas.langels@bredband.net, 076-6317571.