Styrelsen

Ordförande: Kickan (Berit) Hanson Landberg, Furuskatevägen 14
Epost: kickan.hanson@gmail.com Mobil: 070-566 95 81

Kassör: Henrik Langels, Havsbadsvägen 11
Epost: henrik@langels.se Mobil: 072-544 72 05

Biträdande Kassör: Jan Langels, Havsbadsvägen 11
Epost: jan@langels.se Mobil: 070-744 34 01

Sekreterare: Per Petersson, Havsbadsvägen 7
Epost: pp@partdevelopment.com Mobil: 076-879 89 04

Kommunikation: Sture Söderlund, Stadeviksvägen 4
Epost: sekreterare.mhs@gmail.com eller soderlundarna@hotmail.com
Mobil: 073-071 10 07

Ledamot: Henrik Langels, Havsbadsvägen 11
Epost: henrik@langels.se Mobil: 072-544 72 05

Ledamot: Jan Björklund, Havsbadsvägen 32
Epost: jan@janbjorklund.se Mobil: 070-549 63 29

Suppleant: Annika Ebertz, Havsbadsvägen 15
Epost: – Mobil: 076-832 03 00

Suppleant: Annelie Reimars, Furuskatevägen 13
Epost: annelie.reimers@gmail.com Mobil: 070-355 41 26