MHS Styrdokument

MHS Styrdokument

Stadgar

Ordningsregler2019

Skötselplan för vägar på Muskö Havsbads Samfällighet uppdaterad 2020 maj

Skötselplan för allmänningar på Muskö Havsbads Samfällighet uppdaterad 2020 maj

Våra bryggor 2020 maj

Brunnar inom MHS dec 2019

 

MHS styrelse ansvarar för förvaltning av MHS vägar, allmänningar, brunnar och bryggor. Som stöd för beslut gällande förvaltningen finns ovan styrdokument.
• MHS Stadgar (beslutad på årsstämma)
• MHS Ordningsregler (beslutad av MHS styrelse)
• MHS Skötselplaner för vägar (beslutad av MHS styrelse)
• MHS Skötselplan för allmänningar (beslutad av MHS styrelse)
• Brunnar inom MHS (beslutad av MHS styrelse)
• MHS Bryggor och båtar (beslutad av MHS styrelse)