MHS Styrdokument

MHS Styrdokument

Stadgar

Ordningsregler 2022

Skötselplan för vägar Muskö Havsbads Samfällighet uppdaterad 2021 nov

Skötselplan för allmänningar på Muskö Havsbads Samfällighet uppdaterad 2021 sept

Skötselplan Våra bryggor 2021 sept

Brunnar inom MHS 2021 nov

MHS styrelse ansvarar för förvaltning av MHS vägar, allmänningar, brunnar och bryggor. Som stöd för beslut gällande förvaltningen finns ovan styrdokument.
• MHS Stadgar (beslutad på årsstämma)
• MHS Ordningsregler (beslutad av MHS styrelse)
• MHS Skötselplaner för vägar (beslutad av MHS styrelse)
• MHS Skötselplan för allmänningar (beslutad av MHS styrelse)
• Brunnar inom MHS (beslutad av MHS styrelse)
• MHS Bryggor och båtar (beslutad av MHS styrelse)

Annons