Årsstämmor MHS

MHS Verksamhetsberättelse 2019-2020 https://muskohavsbad.files.wordpress.com/2020/10/mhs-acc8arsstacc88mma-2020-handlingar.pdf

MHS Kallelse och förvaltningsberättelse 2018-2019

MHS Årsstämmoprotokoll 2019-06-01 sign

MHS Kallelse och förvaltningsberättelse 2017-2018

MHS-Prot-180602 sign

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017

MHS Kallelse och verksamhetsberättelse 2016-2017