Årsstämmor MHS

MHS Årsstämmoprotokoll 2022-06-04

MHS Årsstämmoprotokoll 2021-09-05

MHS Årsstämmoprotokoll 2020-11-03

MHS Verksamhetsberättelse 2019-2020

MHS Kallelse och förvaltningsberättelse 2018-2019

MHS Årsstämmoprotokoll 2019-06-01 sign

MHS Kallelse och förvaltningsberättelse 2017-2018

MHS-Prot-180602 sign

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017

MHS Kallelse och verksamhetsberättelse 2016-2017

Annons