Städdagar

Varje år ordnas två städdagar där medlemmar tillsammans utför olika underhållsarbeten kring vägar och allmänningar.

De flesta medlemmar deltar både höst och vår, men det är  obligatoriskt att närvara på åtminstone en av städdagarna. Datum för nästa städdag finns inlagd i kalendern.

Årsmötet har bestämt att de medlemmar, som inte har möjlighet att närvara på någon av städdagarna debiteras en fastställd avgift.

Arbetsinsatsen vid städdagarna hjälper MHS att hålla nere kostnaderna.