Byalaget

Mail: musko.byalag@gmail.com

Ordförande: Ove Björkman, Havsbadsvägen 17, ove.bj@comhem.se, 070-8745758

Kassör: Klas Langels, Havsbadsvägen 13, klas.langels@bredband.net, 076-6317571

Ledamot: Kerstin Hållén, Havsbadsvägen 5, k.hallen@yahoo.se, 073-6100094

Ledamot: Emma Sahrin, Havsbadsvägen 34, emma.sahrin@hotmail.com, 070-675 07 00