Byalaget

Mail: musko.byalag@gmail.com

Ordförande: Ove Björkman, Havsbadsvägen 17,
ove.bjorkman66@gmail.com, 070-874 57 58

Kassör: Klas Langels, Havsbadsvägen 13,
klas.langels@bredband.net, 076-631 75 71

Ledamot: Emma Sahrin, Havsbadsvägen 34,
emma.sahrin@hotmail.com, 070-675 07 00

Annons