Nödsituationer

I nödsituationer söker du hjälp via det allmänna nödtelefonnumret, 112. Landningsplats för helikopter finns nedanför Norrängen (festplatsen). Den kan användas för sjuktransporter.

Koordinaterna för helikopterplattan är följande: N 59 01 01 E 018 05 41