Vägnätet och gemensamma brunnar

Vägnätet och gemensamma brunnar

MHS ansvarar för vägar och gemensamma brunnar i området.  Vägen från Ludvigsbergs Herrgård till Grytbacken sköts av Valinge Vägsamfällighet, där vi som medlemmar är med och betalar för det löpande underhållet. MHS tar ut en fast avgift (max 5 000 kr) av de fastighetsägare som planerar att genomföra större ny-, om- eller tillbyggnader på sina fastigheter.

Om det krävs reparationer av vägen som direkt följd av tunga transporter är fastighetsägaren skyldig att stå för kostnaderna.

Vintertid kan lastbilar inte färdas säkert på vägarna i området. Omlastning till traktor med släp kan ske vid Ludvigsberg. Under känsliga perioder, oftast under tjällossning när vägbanan är mjuk, stängs vägbanan av för tung trafik. Vid dessa perioder sätts förbudsskylt gällande begränsad bruttovikt upp vid infarten till Ludvigsberg.

Kontakt gällande snöröjning finns under Kontakt

De flesta av medlemmarna har ordnat sin egen vattenförsörjning, men det finns ett antal gemensamma brunnar och tappställen på området. Dokument för brunnar hittas under fliken Stadgar och ordningsregler på hemsidan.

Skötselplan för vägar på Muskö Havsbads samfällighet, läs mer här.

Annons