Bastu

Vedeldad bastu finns i Havsbadsviken och vid Ingvaldsnäs. Nyckel till Havsbadsvikens bastu finns att hämta mot deposition, kontakta Gunnar Nyström eller Ove Björkman. Nyckel till Invaldsnäs hämtas vid bastubesök. Ett anslag finns på bastun som informerar om var nyckeln kan hämtas.

Annons