Nyheter

MHS, mars 2020


Om städdagen
C
oronaviruset påverkar förstås även oss på Muskö Havsbad, så av det skälet har vi bestämt oss för att göra städdagen den 4 april individuell och helt ställa in korvgrillningen efteråt. Skälet är förstås att undvika folksamlingar och smittspridning.
Det blir med andra ord ett individuellt ansvar att se till att i anslutning till egna tomten rensa diken, plocka torra grenar och utföra andra ev röjningsbehov intill vägarna och på allmänningarna. Ta gärna även en sväng runt stränderna och rensa lite vass och annat som vintervindarna fört med sig. Större arbeten får vi vänta med till hösten om läget då så tillåter. Med anledning av den uppkomna situationen utgår inga städavgifter under 2020. Eftersom det inte handlar om en gemensam samling är det förstås fritt att utföra arbetet på valfri dag.

Om årsmötet
Corona kastar även sin skugga över årsmötet den 30 maj. Tanken är att vi ska vara på Ludvigsberg, men i den mån viruset hindrar oss från att vara inomhus kan ett alternativ vara att hålla till ute på Norrängen. Här är vi helt i händerna på utvecklingen och ev nya myndighetsbeslut. Om det blir Ludvigsberg eller Norrängen eller en helt annan lösning får vi därför tills vidare hålla öppet. Vad som gäller meddelas i samband med att årsmöteshandlingarna skickas ut i mitten på maj.

Om ekonomi, väder och inbrott

Ekonomin för samfällighetsföreningen är fortsatt god. Den milda vintern har satt positiva spår i resultaträkningen eftersom snöröjningsbehovet varit ytterst begränsat, vilket ändå inte hindrat vädrets makter från att skörda vissa privata bryggoffer. Vi har ett antal rapporter om allt från rena demoleringar till bortblåsta plankor. Så vitt vi vet har vi däremot varit skonade från inbrott och andra stöldangrepp.
Ta väl hand om er!

MHS nyhetsbrev utkommer när info finns att förmedla. Informationen distribueras digitalt till medlemmar med e-postadress. Informationen publiceras också på MHS hemsida, muskohavsbad.com. Kontakt med styrelsen fås genom:  sekreterare.mhs@gmail.com.