Nyheter

Kallelse till årsmöte

I dagarna kommer kallelse till årsmöte den 8 november 2020 att skickas ut.

Söndagen den 8 november 2020 kl. 10:00

Muskö Matsal (vid skolan). Adress: Alpgatan 11.

Observera:

Med anledning av den rådande pandemin försöker vi så långt det går att vidta åtgärder för att undvika trängsel på årsstämman. Därför kommer det vid denna årsstämma, för dem som vill, vara möjligt att delta i mötet digitalt via Zoom.

För dem som vill närvara fysiskt vill vi gärna att varje fastighet representeras av endast en fastighetsägare. På så sätt kan vi begränsa folksamlingens storlek. Av samma skäl kommer det också tillfälligt vara möjligt att företräda flera fastighetsägare med en fullmakt.

Anmälan:

För att så gott det går kunna förbereda möteslokalen på ett sätt som minskar risken för smittspridning vill vi denna gång att ni som har för avsikt att delta i årsstämman föranmäler detta till MHS sekreterare genom att skicka ett mail till sekreterare.mhs@gmail.com.

Anmälan ska vara sekreteraren tillhanda senast söndagen den 1 november. För er som inte har möjlighet att skicka mail går det bra att istället skicka brev till sekreteraren på följande

adress:

Per Petersson

Österbottensvägen 9

122 37 Enskede

OBS! Anmälan ska innehålla uppgift om:

 Namn

 Fastighetsbeteckning

 Uppgift om huruvida ni vill delta fysiskt eller digitalt

 Om ni vill delta digitalt: Ange mail-adress som ni vill att mötesinbjudan ska skickas till

För att minska risken för smittspridning kommer det denna gång inte att serveras kaffe.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Muskö Havsbads SamfällighetKallelse till Ã¥rsstämma 8 november MHS 2020.docxÖppna medVisar Kallelse till Ã¥rsstämma 8 november MHS 2020.docx. Sidan 1 av 1

undvika trängsel på årsstämman. Därför kommer det vid denna årsstämma, för dem som vill, vara möjligt att delta i mötet digitalt via Zoom.

För dem som vill närvara fysiskt vill vi gärna att varje fastighet representeras av endast en fastighetsägare. På så sätt kan vi begränsa folksamlingens storlek. Av samma skäl kommer det också tillfälligt vara möjligt att företräda flera fastighetsägare med en fullmakt.

Anmälan:

För att så gott det går kunna förbereda möteslokalen på ett sätt som minskar risken för smittspridning vill vi denna gång att ni som har för avsikt att delta i årsstämman föranmäler detta till MHS sekreterare genom att skicka ett mail till sekreterare.mhs@gmail.com.

Anmälan ska vara sekreteraren tillhanda senast söndagen den 1 november. För er som inte har möjlighet att skicka mail går det bra att istället skicka brev till sekreteraren på följande

adress:

Per Petersson

Österbottensvägen 9

122 37 Enskede

OBS! Anmälan ska innehålla uppgift om:

 Namn

 Fastighetsbeteckning

 Uppgift om huruvida ni vill delta fysiskt eller digitalt

 Om ni vill delta digitalt: Ange mail-adress som ni vill att mötesinbjudan ska skickas till

För att minska risken för smittspridning kommer det denna gång inte att serveras kaffe.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Muskö Havsbads SamfällighetKallelse till Ã¥rsstämma 8 november MHS 2020.docxÖppna medVisar Kallelse till Ã¥rsstämma 8 november MHS 2020.docx. Sidan 1 av 1