Nyheter

Muskö Havsbad, 2020-05-23

Till medlemmarna i Muskö Havsbads Byalag

Midsommarfesten 2020 är inställd p.g.a. covid-19

Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens anvisningar, och efter kontakt med företrädare för årets arrangörer Norrängen 1, har Byalagets styrelse fattat beslutet att årets midsommarfest tyvärr måste ställas in.

Styrelsen för Byalaget har samtidigt fattat beslut om att inte rubba den existerande planen för olika arbetsgruppers arrangemang av midsommarfesten:

2021            Norrängen 2

2022            Valinge

2023            Ingvaldsnäs

2024            Furuskaten

2025            Norrängen 1

O.s.v….

Om medlemmar i gruppen Norrängen 1 väldigt mycket saknar att ni inte fick ordna midsommarfest i år, känner vi oss tämligen säkra på att Norrängen 2 gärna tar emot några extra frivilliga.

Vi får hoppas på att alla håller sig friska och att vi får en bra sommar 2020 även utan allmän midsommarfest!

Styrelsen

Muskö Havsbads Byalag

 

 

MHS maj 2020

Årsmötet skjuts upp

Det är nu bestämt att årsmötet för 2020, som var tänkt att hållas den 30 maj, inte blir av utan skjuts på framtiden. Skälet är förstås coronakrisen och myndigheternas restriktioner för folksamlingar.

Årsmöteshandlingar kommer däremot att skicka ut som vanligt i mitten på maj. Där kan du på sedvanligt vis ta del av ekonomi och annat som berör det gångna året i verksamhetsberättelsen.

I nuläget vet vi inte när årsmötet kan äga rum, men så fort coronasituationen gör det möjligt kommer en kallelse i god tid. Det betyder också att befintlig styrelse sitter kvar tills årsmötet kan äga rum. Årsavgiften kommer att tas ut efter att årsmötet hållits.

Mycket talar för att även midsommarfesten får stryka på foten, men där är beslutet ännu inte fattat av årets arrangör Norrängen 1. I dagsläget är Folkhälsomyndighetens rekommendationer tydliga.

Här några övriga nyheter i korthet:

Områdets grusvägar ska saltas i syfte att binda damm och förstärka vägytan.

En ny underhållsplan för bryggor är framtagen och finns tillsammans med övriga uppdaterade styrdokument på vår hemsida (muskohavsbad.com)

Johan Olofson, Havsbadvägen 29, är ny bryggansvarig för havsbadsbryggan. Har du frågor om båtplatser och annat, hör av dig till honom. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Byalaget och MHS är i kontakt med Postnord och håller som bäst på att utarbeta en lösning för all posthantering.

Byalaget har även bekostat en röjsåg för att underlätta skötseln av allmänningarna.

Städdag i höst blir lördagen den 3 oktober. Våren 2021 städar vi den 10:e april. Årsmötet för 2021 hålls den 29 maj.

Till sist: Ta hand om varandra och ha en så bra sommar det går att ha i de här tiderna.

MHS nyhetsbrev utkommer när info finns att förmedla. Informationen distribueras digitalt till medlemmar med e-postadress. Informationen publiceras också på MHS hemsida, muskohavsbad.com. Kontakt med styrelsen fås genom:  sekreterare.mhs@gmail.com.