Nyheter

MHS, december 2019

Vintern är här och med den får vi nog räkna med ett och annat ruskväder som på olika sätt påverkar vårt alpliknande område på Muskö.

Exempelvis brukar ett och annat skyfall traditionellt gå hårt åt en del av våra vägar. Mot den bakgrunden kommer vi att anlägga förstärkningsgjutningar med vattenavrinning på ett par ställen, dels vid Stadeviksvägen och dels vid Havsbadsägen 41, m.m. i syfte att i framtiden få till en bättre avrinning. Som det är nu plöjer vattnet efter skyfallen upp stora fåror i vägbeläggningen (grusvägar), bildar svallis och isvägar. Sådana skador påverkar framkomlighet och trafiksäkerheten. Arbetet beräknas ske under år 2020.

Vad gäller våra belagda vägar kommer vi när vädret så tillåter, att försöka bekämpa ogräset som sticker upp ur asfalten.

Vi har under en längre tid haft en del problem med postgången. En del brev kommer inte fram alls, andra hamnar i ”fel” brevlådor. PostNord har efter våra diskussioner lagt ett förslag som bygger på tre utlämningsställen, korsningen Valingevägen/Havsbadsvägen, vid Havsbadsvägen 16 och vid Havsbadsvägen 27. Exakt hur detta ska utformas på plats får vi återkomma till.

Om du varit ute nyligen eller om du är fastboende kanske du noterat att det pågått arbete med kabelstolpar. Det är Vattenfall som byter ut/justerar vissa stolpar där ledningarna hängt lågt och där vissa stolpar fått uppstigningsförbud.

Ekonomin är fortsatt i god balans och följer prognos. Här påverkas resultatet förstås en del av hur mycket vägunderhåll som behövs under vintern.

På hemsidan muskohavsbad.com finns en uppdaterad underhållsplan för våra allmänna brunnar, där du kan ta del av vad som gäller för resp. brunn. Allmänt sett är brunnarna av lite varierande kvalité, både vad gäller tjänlighet och tillstånd i övrigt.  Läs i planen vad som gäller för brunnarna nära dig.

Har du planer på att bygga?  Meddela gärna styrelsen på sekreterare.mhs@gmail.com. Det underlättar för oss att ha koll på transporter och annat i området. I den mån ditt bygge ligger i anslutning till en allmänning, där vi förväntas ha ett utlåtande, får vi då dessutom större möjligheter att redan från start undanröja eventuella tveksamheter/invändningar.

Förra vinterhalvåret drabbades vi av en del stölder. Än så länge är vi, så vitt vi vet, förskonade från liknande händelser i år. Men vintern är lång och låt oss hjälpas åt i grannsamverkan att slå larm om vi ser något misstänkt. Meddela gärna grannarna om du har hantverkare på gång. Se också till att låsa och förankra ordentligt.

Och som vanligt gäller samma uppmaning som alltid: rätt däcksval är dina bästa vänner på våra vintriga alpvägar.

God Jul och Gott nytt år från oss i styrelsen !     

MHS nyhetsbrev utkommer när info finns att förmedla. Informationen distribueras digitalt till medlemmar med e-postadress. Informationen publiceras också på MHS hemsida, muskohavsbad.com. Kontakt med styrelsen fås genom:  sekreterare.mhs@gmail.com.