Nyheter

MHS, oktober 2019
Tack alla ni som medverkade på städdagen. Det var överlag en bra närvaro och i stort sett fick vi utfört det som skulle utföras på våra allmänningar. Alla som deltog aktivt är avprickade. Det återstår en del träd-och slyröjningsarbete, som vi får ta efter hand.

Ett utmärkt tillfälle att slå två flugor i en smäll är att även utföra icke-samfälleliga ansvar, som exempelvis rusta bryggföreningarnas båtbryggor för vintern, när man ändå är samlade. Tänk dock på att utföra den sortens arbete efter – och framför allt inte i stället för – ordinarie städuppgifter.

Ekonomin är fortsatt god och följer budget. Ca 85 % av medlemmarna betalade årsavgiften i tid. Känns som en siffra med förbättringspotential…

Vattenprov har utförts på tre av våra brunnar i samfällighetens regi. Vad gäller pumparna vid Norrängsvägen/Skogsvägen och Norrängsvägen 4, befanns proverna utan anmärkning. Däremot är vattnet i pumpen på Havsbadsvägen 34 för närvarande otjänligt. Så undvik med andra ord tills vidare att hämta dricksvatten där. Däremot är det fritt fram att hämta vatten för andra ändamål. Det är en fördel om vi omsätter vattnet som, p g a att pumpen varit ur drift en längre tid, stått orört för länge.

Svevia, entreprenören vi använder för vägarna, har inspekterat de belagda vägarna och bedömt att kvaliteten är god. Nybeläggningen 2023-24 ligger fast enligt plan.

Bryggorna i samfällighetens regi, Ingvaldsnäsbryggan. Alviksbryggan och Havsbadsbryggan, bedöms också efter inspektion vara i gott skick. Notera gärna i ordningsreglerna vad som gäller för framför allt större båtar vid förtöjningar, både vad avser tampar och bojvikt. Har du fortfarande båten i sjön, så tänk på att förtöja ordentligt för höststormar och militärens utökade aktiviteter som ofta för med sig stora vågrörelser.

Våra Mötesskyltar har fått en uppfräschning. På några håll har vi bytt ut gamla mot nya. Andra har fräschats upp.

Vintern står för dörren. Förra hösten drabbades vi tyvärr av en del stölder av motorer, delar av motorer och annat på båtarna. Ha ögonen öppna efter ovälkomna besökare!

Till sist: Se upp för vilddjuren! Många av oss har fått påhälsning av vildsvin med tillförande förstörda trädgårdar och gräsmattor. Många rådjur rör sig också kring, och ibland väldigt nära, våra hus och inte minst på vägarna. Du kanske själv noterat att vägverket satt ut extra viltvarningsskyltar på Muskövägen. Med andra ord: Kör försiktigt!

MHS nyhetsbrev utkommer 3-4 gånger årligen och distribueras digitalt till samtliga medlemmar. Brevet publiceras också på MHS hemsida, muskohavsbad.com. Har du något du vill förmedla. Skriv till sekreterare.mhs@gmail.com