Bryggor och båtar

I Muskö havsbad finns tre allmänna bryggor:

Havbadsbryggan, Ingvaldnäsbryggan och Valinge (Alviks) bryggan. Styrelsen har ansvar för skötsel och köplatser. Båtplats tillhör inte i fastigheten utan är personlig och tilldelas i turordning. Vid köp av fastighet ingår därför inte båtplats på någon av dessa tre bryggor. Medlemmar som fått båtplats vid någon brygga eller bojplats på samfällighetens vatten, betalar varje år en brygg- eller bojavgift.

Läs mer om våra bryggor här.

De som har fått styrelsens skriftliga godkännande att ha bryggor på föreningens område skall se till att dessa är i god kondition. Alla båtar som ligger inom området ska vara säkert förtöjda. Mindre båtar, som inte förtöjs i sjön, ska dras upp högt på land och surras på lämpligt sätt. Se Ordningsregler under fliken Stadgar och ordningsregler

Båtar, bryggplatser och bojar skall vara uppmärkta med tomtnummer.
Regelverk för båtplatser vid Muskö Havsbadsbrygga och Alviksbryggan, läs mer här.

Vid frågor kontakta styrelsen eller de Bryggansvariga!

Råd och anvisningar om förtöjning av fritidsbåtar från Båtförsäkringsbolagens tekniska kommitté. Läs mer här om förtöjning.

Annons