Medlemsregister

Styrelsen ansvarar för medlemsregistret. Det innehåller även ett båtregister. Registret används för att styrelsen ska kunna administrera avgifter och nå medlemmarna vid behov. Hjälp oss att hålla registret aktuellt genom att kontakta styrelsen vid byte av adress/telefon, försäljning, underlag för båtregistrering, ändring av ägarstruktur. Kontakt

 

 

 

Annons