Revisorer

Ordinarie: Nils Forselius, Havsbadsvägen 26, nils@nilsforselius.se 070-5499230

Ordinarie: Hans Carlsson, Norrängsvägen 15, hans@carlsson.se 070-5559603

Suppleant: Bengt Junhem, Havsbadsvägen 14, bengt.junhem@tele2.se, 070-8310488