Bryggansvariga

Valinge (Alviks) bryggan: Jan Langels, Havsbadsvägen 11, jan@langels.se, 070-744 34 01

Havsbadsbryggan: Hannu Similä, Havsbadsvägen 39, hanno@vts-vent.se, 070-878 10 50

Invaldsnäsbryggan: Carl Petersen, Havsbadsvägen 24, calle.petersen@hotmail.com, 08-500 451 41