Bryggansvariga

Valinge (Alviks) bryggan: Jan Langels, Havsbadsvägen 11,
jan@langels.se, 070-744 34 01

Havsbadsbryggan: Johan Olofson, Havsbadsvägen 29,
johan.olofson@scania.com, 070-367 81 45, 076-814 74 30

Invaldsnäsbryggan: Carl Petersen, Havsbadsvägen 24,
calle.petersen@hotmail.com, 070-542 14 61

Annons